Ukrainas bēgļu profesionālā pārkvalifikācija

Profesionālās apmācības programma Ukrainas ievainotiem brīvprātīgajiem

Ukrainā notiekošā kara rezultātā ir ievainots liels skaits brīvprātīgo, kuri ir kļuvuši par invalīdiem vai daļējiem invalīdiem un kuriem tagad nepieciešamas jaunas prasmes, lai apmierinātu darba tirgus prasības gan kara laikā, gan pēc kara.

Šiem brīvprātīgajiem ir ierobežots Ukrainas valsts atbalsts, jo daļa no viņiem kara sākumā nebija armijas karavīri, tādēļ viņiem ir ierobežotas sociālās garantijas

Projekta mērķis ir atgriezt darba tirgū ievainotos brīvprātīgos, sākumā organizējot pilotprojektu, kura ietvaros sākotnēji izstrādātā metodoloģija tiks koriģēta, pateicoties atgriezeniskai saitei.