Kopā mēs varam!

"Labākais veids, kā palīdzēt sev, ir palīdzēt citiem." - Andris Breže

PAR MUMS

Europium ir izglītotu un progresīvi domājošu cilvēku apvienība, ko vieno vēlme izmantot savas prasmes un pieredzi, lai atbalstītu Eiropas nākotni.

Europium vēsture aizsākās 2000. gadu sākumā kā neformāla jauniešu grupa. Biedrība tika dibināta 2022. gadā, reaģējot uz izaicinājumiem, ko radīja COVID-19 pandēmija un Ukrainas kara satricinājumi. Šī soļa mērķis ir rast iespēju strādāt starptautiskā līmenī un piesaistīt nepieciešamo finansiālo atbalstu.

Europium komandas dalībniekiem ir liela pieredze projektu vadībā, darbā ar jaunatni, izglītībā, valsts pārvaldē, ES politikā, sociālajā aprūpē un veselības jomā. Organizācija ir atvērta personām, kurām ir līdzīgas vērtības un kuri ir gatavi strādāt sabiedrības labā.

Edgars Rezebergs

Dibinātājs

Matīss Pudāns

Dibinātājs

PAR MUMS

Europium ir izglītotu un progresīvi domājošu cilvēku apvienība, ko vieno vēlme izmantot savas prasmes un pieredzi, lai atbalstītu Eiropas nākotni.

Europium vēsture aizsākās 2000. gadu sākumā kā neformāla jauniešu grupa. Biedrība tika dibināta 2022. gadā, reaģējot uz izaicinājumiem, ko radīja COVID-19 pandēmija un Ukrainas kara satricinājumi. Šī soļa mērķis ir rast iespēju strādāt starptautiskā līmenī un piesaistīt nepieciešamo finansiālo atbalstu.

Europium komandas dalībniekiem ir liela pieredze projektu vadībā, darbā ar jaunatni, izglītībā, valsts pārvaldē, ES politikā, sociālajā aprūpē un veselības jomā. Organizācija ir atvērta personām, kurām ir līdzīgas vērtības un kuri ir gatavi strādāt sabiedrības labā.

Edgars Rezebergs

Dibinātājs

Matīss Pudāns

Dibinātājs

Mūsu galvenie mērķi!

Veicināt Eiropas vienotības ideju un Eiropas vērtības, veicinot demokrātiju, daudzveidību, toleranci un cilvēktiesības, informējot un izglītojot sabiedrību, veicinot tās iniciatīvas un iesaistīšanos.

Attīstīt un veicināt sabiedrības sporta, veselības un aktīvās atpūtas iespējas, organizēt ar sportu un/vai aktīvo atpūtu saistītus pasākumus un veidot domubiedru klubus un komandas.

Veicināt starpkultūru dialogu un daudzveidību neatkarīgi no vecuma, izglītības, sociālā statusa vai kultūras fona.

Nodrošināt formālo un neformālo izglītību visām vecuma grupām, tostarp jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Mūsu projekti
Erasmus+

Sveču gatavošana

Ukrainas bēgļu profesionālā pārkvalifikācija

Erasmus+

Sveču gatavošana

Ukrainas bēgļu profesionālā pārkvalifikācija